ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سرمقاله

سرمقاله- مجله شماره 385

سرمقاله- مجله شماره 385

تمدن شهر‌نشینی عصر صنعت و به‌دنبال آن انقلاب دیجیتالی و گسترش و رشد انفجاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در قرن بیست‌و‌یک، با وجود مزایای شگرف و اعجاب‌آور و هیجان‌انگیزی که دارد، یک اشکال اساسی دارد و آن دور‌شدن شدید انسان‌ها از طبیعت و از یکدیگر است.....



لمس
کردن حس یلدا


تمدن شهرنشینی عصر صنعت و بهدنبال آن انقلاب دیجیتالی و گسترش و رشد انفجاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در قرن بیستویک، با وجود مزایای شگرف و اعجابآور و هیجانانگیزی که دارد، یک اشکال اساسی دارد و آن دورشدن شدید انسانها از طبیعت و از یکدیگر است.

انسانهای قرن بیستویک که من و شما هم جزو آنها هستیم، به افراطیترین شکل ممکن در تاریخ بشریت، از طبیعت و اتفاقات آن غافل ماندهاند و در واقع همه چیز را به شکل مجازی و ذهنی میبینند و تماشا میکنند. ما به شکلی آدمهای اطراف و پدیدههای دور و بر خود را مینگریم که انگار مشغول تماشای یک فیلم یا عکس (در نهایت سهبعدی) هستیم؛ بدون اینکه برای آنچه میبینیم، احساس و شعور و ادراک و زندگی قائل شویم.

زندگی در عصر اطلاعات باعث شده ما همهچیز را به صورت کدهای دیجیتالی بدون روح و مردهای بدانیم که میتوانیم به سرعت آنها را فراموش کرده یا با کدهای جدیدتر و مدرنتر جایگزین کنیم. ما بهصورت مستمر در حال فاصلهانداختن روزافزون بین خود و دنیای طبیعی هستیم و این امر باعث میشود که هر لحظه از زندگی و بقیه موجودات زنده دورتر و دورتر شویم.

با دورشدن از طبیعت، احساس دلهره و اضطراب و بیقراری ناشناختهای به صورت دائمی بر دل و جان ما حاکم میشود و در نتیجه ما همواره، بیآنکه بدانیم، در حسرت ازدستدادن چیزی که خودمان هم دقیقا نمیدانیم چیست، بیقرارتر و کلافهتر از قبل میشویم.

یکی از بهترین روشها برای خنثیسازی و جبران این فاصله اجتنابناپذیر بین خودمان و طبیعت بیرون، بیرونآمدن از فضای مجازی و قراردادن خود در دل طبیعت مانند اجداد غارنشینمان است. باید به هر بهانهای که بهدست میآوریم، از دنیای دیجیتال مجازی بیرون بیاییم و همدیگر را و همینطور دنیای واقعی اطرافمان را بی هیچ هدفی، تماشا و نظاره کنیم.

یکی از این بهانهها میتواند شب یلدا باشد؛ شبی که طولانیترین شب سال است و تاریکی بیشترین فرصت را برای تسلط بر زمین در اختیار دارد. روز بعد از شب یلدا درست اول زمستان است و روزها شروع به بلندشدن میکنند و این یعنی ما شب یلدا بهترین فرصت را برای تماشا و احساس طبیعت تاریک در اختیار داریم؛ طبیعتی که با گرمای مطبوع منزل و دور همدیگر جمعشدن و خوردن آجیل و هندوانه و بازی و خنده و شادی میتوانیم سرد وتاریک بودنش را به شکلی زیبا ادراک کنیم.

ما برای دوباره واقعیشدن چارهای نداریم جز اینکه به اتفاقاتی مثل یلدا و جشنهای فصلی توجه کنیم. اینها بزرگترین یادگاریهایی هستند که از گذشته به ما رسیدهاند و باید سعی کنیم آنها را با زندهنگهداشتن به کودکانمان در آینده منتقل کنیم. آیندگان ما بدون تردید بسیار بیشتر از ما به یلدا و مراسم آن نیاز دارند. شاید یک شب موبایل و اینترنت و تلویزیون و .... را خاموشکردن آسمان را به زمین نیاورد، ولی زمین و طبیعت را مطمئنا وارد زندگی ما خواهد کرد؛ چیزی که بهشدت به آن نیازمندیم.

 

تعداد بازدید: 1178 تاریخ بروز رسانی: جمعه 16 آذر ماه 1397
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.