ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سرمقاله

سرمقاله -مجله موفقیت شماره 377

سرمقاله -مجله موفقیت شماره 377

این روزها نوسانات ارز، به‌خصوص دلار، خیلی از بازاریان و فعالان اقتصادی را به هراس انداخته است. همه معادلات منطقی می‌گویند که تحریم نفت و قطع مبادلات ارزی با ایران، معنایش جز کمیاب‌شدن دلار و در‌نتیجه بالارفتن قیمت خود‌به‌خودی آن نخواهد داشت............

دلار گران شد! وای چقدر عالی...

یاد خدا آرامبخش قلبهاست

این روزها نوسانات ارز، بهخصوص دلار، خیلی از بازاریان و فعالان اقتصادی را به هراس انداخته است. همه معادلات منطقی میگویند که تحریم نفت و قطع مبادلات ارزی با ایران، معنایش جز کمیابشدن دلار و درنتیجه بالارفتن قیمت خودبهخودی آن نخواهد داشت. اگر فرض را بر این بگیریم که فروشندگان کالاها و مواد اولیه ضروری راهاندازی کارخانجات داخلی، دلار طلب میکنند و امکان جابهجایی این دلار هم وجود نداشته باشد، نتیجه نهایی چیزی جز ازکارافتادن کامل فعالیتهای بازرگانی نخواهد بود.

وقتی تجارت و بازرگانی فلج شود، کسبوکارهای ریز و درشتی که زیر سایه فعالیتهای تجاری رونق میگیرند و رشد میکنند هم،  چه بخواهند و چه نخواهند، مجبور به توقف و ورشکستگی میشوند.

بهظاهر همهچیز منفی و ناامید کننده است، اما نکته اینجاست که این تحریمها همیشه بهعنوان یک ابزار برای باج‏گیری وجود خواهند داشت و کوتاهآمدن بهمعنای توقف تحریمهای بعدی نیست و تحریمگران هر وقت باجی بخواهند، بلافاصله به ابزار تحریم و تصفیر (یعنی صفرکردن فروش نفت) متوسل میشوند و این باجگیری تا ابد و تا وابستگی و نابودی کامل ادامه خواهد داشت.

الیته این بهمعنای لجبازی و عدم چانهزنی سیاسی نیست،  بلکه بیان این واقعیت است که بالاخره باید کاری کرد که این «بازی تحریم» بیاثر شود و این کار همین الان که ابتدای تحریم هستیم، باید انجام شود، نه زمانی که آثار و عوارض تحریم، فرصت هر تلاش و پاسخ خلاقانهای را سلب میکند.

یاران من

خیلیها سوال میکنند باید چه کرد؟

جواب این سوال مثل بسیاری از معادلات موفقیتی یک پاسخ چند عاملی است؛ یعنی باید همزمان روی چندین وجه و عامل کار کرد و با ماحصل و برایند این عوامل، از فشار تحریم رها شد و در سختترین شرایط اقتصادی بهراحتی نفس کشید و رشد کرد. وجوهی که باید روی آنها کار شود تا تحریم بیاثر شود، کم نیستند و در این شماره به بعضی از آنها اشاره شده است؛ اینجا هم تعدادی از آنها را با هم مرور میکنیم:

- رفع موانع و تسهیل ورود جهانگردان و گردشگران، بهخصوص اروپایی و آمریکایی که میتوانند بهراحتی در ارزانترین و دیدنیترین کشور جهان به سیر و سیاحت بپردازند. این گردشگران با خود ارز میآورند و داخل کشور آن را به ریال تبدیل میکنند. هر چه تعداد این گردشگران بیشتر شود، کسبوکارهای مرتبط با آنها بیشتر رونق گرفته و دلار بیشتری وارد کشور میشود.

- فراهمکردن امکان کارهای فریلنسری (آزاد شغل) و اخذ سفارش کار از کارفرماهای خارجی (بهخصوص در حوزههای مغزافزار و نرمافزار) و ورود ارز از این مسیر.

- فراهمسازی امکان راحت آمدوشد جوانان به خارج از کشور. در حال حاضر درآمد بسیاری از کشورهای کمدرآمد از طریق مهاجرینی فراهم میشود که در کشورهای توسعهیافته کار میکنند و درآمد خود را به کشور مادر میفرستند.

- ایجاد قوانین سختگیرانه مالیاتی برای دارندگان ارز داخل کشور. شکی نیست که بخش اعظم گرانی ارز را پولداران داخلی باعث شدند که برای خرید ارزهای تزریقی بانک مرکزی، پشت صرافیها صف بستند و یک بازار کاذب به نفع تحریمکنندگان ایجاد کردند؛ وگرنه معنا ندارد که هنوز تحریم شروع نشده، در عرض چند روز قیمت ارز جهش کند! با وضع قوانین مالیاتی سختگیرانه و جدی و شفافسازی کامل میزان ثروت و دارایی تمام افراد کشور بسیاری از نوسانات ارز قانونمندتر خواهد شد.

فاکتورها یا عوامل موثر روی حذف تاثیر نوسانات ارز بر کسبوکارها بیشمارند و آنچه  گفته شد، فقط تعدادی از آنها بود، اما نکته این است که این فرصت تحریم میتواند یکی از طلاییترین فرصتها برای جهش اقتصادی ایران باشد؛ فقط کافی است کمی جرئت کنیم و نگاه خود را به اقتصاد تغییر دهیم و شیوههای جدید را بیازماییم.

 

شاد و قدرتمند باشید

احمد حلت

() یعنی مثبتاندیشی را چندبرابر کنیم

تعداد بازدید: 1660 تاریخ بروز رسانی: شنبه 30 تیر ماه 1397
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.