ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سخن سردبیر

سخن سردبیر- مجله موفقیت شماره 384

سخن سردبیر- مجله موفقیت شماره 384

در وجود تک‌تک ما انسان‌ها نیروها، استعدادها و توانایی‌های شگفت‌انگیزی وجود دارد که اکثر آن‌ها پنهانی بوده و بسیاری از ما از وجود آن‌ها بی‌خبریم. این مهارت‌ها و قابلیت‌های خارق‌العاده زمانی خود را آشکار می‌کنند که ما تحت‌فشار قرار بگیریم؛ ............استخراج الماس درون


در وجود تکتک ما انسانها نیروها، استعدادها و تواناییهای شگفتانگیزی وجود دارد که اکثر آنها پنهانی بوده و بسیاری از ما از وجود آنها بیخبریم. این مهارتها و قابلیتهای خارقالعاده زمانی خود را آشکار میکنند که ما تحتفشار قرار بگیریم؛ به عبارتی تنها در تنشها و فشارهای سخت و دشوار است که زغال وجود ما الماس بیرون میدهد و از دل مشکلات و دشواریها، خلاقیت و ابتکار و نوآوری رخ مینماید.

بسیاری از پزشکانی که در میدانهای جنگ حضور داشتند و در دشوارترین شرایط جراحیهای سخت انجام دادند، در حال حاضر جزو مجربترین و کارآمدترین پزشکان دنیا هستند. اکثر کسانی که با دستگاههای پیچیده و دشوار سروکار داشتهاند، بعد از بازنشستگی جزو بهترین مهندسین محسوب میشوند و بهراحتی در هر جایی که اراده کنند، میتوانند مشغول بهکار شوند.

شاید بحرانها، دشواریها، تنشها و شرایط محدودکننده، زندگی را سخت جلوه دهد، اما در عوض باعث میشوند فرد تواناییهای مقابلهای و تحمل و استقامت بسیار بیشتری پیدا کند و بتواند در شرایط دشوار از بیشترین میزان استعدادها و تواناییهای خود استفاده کند.

یکی از بهترین شانسها و محبتهایی که میتواند نصیب انسان شود، قرارگرفتن در شرایطی است که سخت و دشوار است، اما انسان را از بین نمیبرد. در تمام دورههای آموزشی و باشگاههای بدنسازی و کلاسهای خلبانی و کلا مراکز آموزش کار با تجهیزات پیچیده، تلاش میشود که فرد را بهصورت کنترلشده و گامبهگام، در شرایط سخت و دشوار قرار دهند تا بتوانند بدون آسیبرساندن به فرد، قابلیتها و مهارتهای ذاتی او را بیشتر آشکار کنند.  قرارگرفتن در شرایط پراسترس بهصورت کنترلشده میتواند بهتدریج استعدادها و قابلیتهای ذاتی شاخص را بدون آسیبرساندن به ساختار بدنی و روانی و ذهنی فرد آشکار و تقویت کند. هر چه میزان تجربههای دشواری که فرد از سر میگذراند، بیشتر باشد، میزان تحمل جسمی و روانی و هیجانی برای آزمونهای بسیار واقعی قابلتحملتر میشود. بنابراین شما هم اگر در وضعیتی هستید که راحتی و آسایش چندانی ندارید، آن را کاملا بدشانسی ندانید و حتی برعکس، گاهی آن را یک نعمت و موهبت بزرگ هم بدانید.

از اینکه هنوز سرپا هستید و میتوانید از چالشهایی که مقابل آبروداری سربلند بیرون بیایید، به خود ببالید. یک فرد موفق حتی وقتی اوضاع آرام است هم بیکار نمینشیند و خود را در شرایط تنش قرار میدهد. موفقها برعکس آنهایی که در شرایط آرام به تفریح و استراحت میپردازند، آرام و قرار ندارند و چالشهای جدیدی را برای خود تعریف میکنند، چرا که میدانند در این شرایط دشوار است که تواناییها و قابلیتهای درونی آنها را آشکار و آزاد میشوند.

همیشه از خود بپرسید: «امروز زندگی برای شما چقدر راحت و بیچالش خواهد بود؟» و سپس از خود سوال کنید که اگر بهتدریج سختی و دشواری و پیچیدگی بیشتری به شرایط فعلیتان اضافه شود، چه میکنید؟ هر روز اندکی دشواری، اندکی سختگیری و اندکی کار بیشتر میتواند قدرت و فراگیری شما را تضمین کند. فرد موفق هرگز از دشواریها و سختیهای زندگی ناراحت و رویگردان نیست. او خوب میداند که موفقیت واقعی درون همین سختیها نهفته است؛ چرا که هر چه شرایط رسیدن به چیزی دشوارتر باشد، رقیب برای آن کار کمتر و شرایط برای آشکارشدن استعدادهای درونی فرد فراهمتر است.

تعداد بازدید: 1413 تاریخ بروز رسانی: یکشنبه 4 آذر ماه 1397
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.