ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سخن سردبیر

سخن سردبیر-مجله موفقیت شماره 383

سخن سردبیر-مجله موفقیت شماره 383

بسته‌بندی بیسکویت را باز می‌کنیم، آن را به کناری انداخته و بیسکویت را می‌خوریم؛ بدون اینکه کاغذ بسته‌بندی آن را در سطل زباله بیندازیم. هدیه روز تولدمان را از داخل کادو باز می‌کنیم، کادو را به کناری می‌اندازیم و سرگرم تماشا و لذت‌بردن از هدیه می‌شویم؛.....


موفـــق شلختـــه نداریـــم!

بستهبندی بیسکویت را باز میکنیم، آن را به کناری انداخته و بیسکویت را میخوریم؛ بدون اینکه کاغذ بستهبندی آن را در سطل زباله بیندازیم. هدیه روز تولدمان را از داخل کادو باز میکنیم، کادو را به کناری میاندازیم و سرگرم تماشا و لذتبردن از هدیه میشویم؛ بیآنکه کاغذ کادوی پارهشده اضافه را از محیط زندگی خود دور کنیم.

صبح با عجله لباس خواب خود را در میآوریم و لباس بیرون میپوشیم؛ بیآنکه چند دقیقهای وقت بگذاریم و لباس خواب را تا کرده یا آن را جایی آویزان کنیم و از سر راه برداریم.

ما دائم در حال تولید زباله هستیم؛ بیآنکه برای پاکسازی و جمعآوری این اضافات و زبالهها کاری انجام دهیم. به نظر میرسد که ما انتظار داریم معجزهای رخ بدهد و موجودی از عالم غیب بیاید و برای ما زبالهها را جمع کند و خانه، میز، اتاق خواب، اتاق کار، درون اتومبیل، کنار جاده، کنار دریا، استادیوم ورزشی و.... و خلاصه هر جایی را که زباله میسازیم، پاک کند؛ چیزی شبیه یک فرشته نظافتچی!

اما حقیقت این است که فرشته نظافتچی برای ما وجود ندارد و همیشه این خود ما هستیم که مسئول تمام و کمال نظافت و پاکسازی دائم و مستمر محیط زندگی و در واقع تمام حوزههای حضور و فعالیت خود هستیم. اما به راستی چرا چنین است؟ علت اینکه بسیاری از افراد نسبت به تمیزی و نظافت و پاکسازی محیط زندگیشان بیتفاوت هستند را میتوان در کمکاری و کوتاهی والدین برای تربیت فرزندانشان جستوجو کرد. ما از کودکی آموزش داده نشدهایم که مسئول تمیزی و نظافت و پاکسازی محیط بیرون و درون وجودمان، خودمان هستیم. اکثر اوقات این امر مهم و کلیدی را والدینمان بیاطلاع ما انجام میدهند. وقتی سبک زندگی و شیوه زیستن ما متکی و وابسته به نظافتچیهای نامرئی باشد که هرگز نمیآیند و وجود ندارند، بدیهی است که در گذر زمان، محیط کار و زندگی ما شلوغتر وبههمریختهتر و فضا برای فعالیت و استراحت و خلاقیت و نوآوری ما کمتر و کمتر میشود. این در حالی است که یک فرد موفق، برخلاف تصور عام، شخصی بسیار منظم و مرتب است که برای تمام بخشهای زندگی خود، بهخصوص برای اضافات و رسوبات و خلاصه تمام زبالههای بیفایده وحتی کمفایده زندگی خود برنامه و تکلیف مشخصی دارد. یک فرد موفق خوب میداند که در دنیای واقعی کسی وجود ندارد که به او کمک کرده و خرابکاریها و آثار بهجامانده از شکستها، ناکامیها، موفقیتها و تجربههای دمبهدم او را پاکسازی و جمعآوری کند.

او خودش مسئولیت تمیزکردن محیط درون و بیرون خود را میپذیرد و در طول شبانهروز زمانهای مشخصی را برای تمیزکردن و نظم و ترتیبدادن به محیط زندگی و کار و فعالیتهایش اختصاص میدهد.

در دنیای موفقها چیزی به نام «موفقِ شلخته» نداریم!

تعداد بازدید: 1702 تاریخ بروز رسانی: سه شنبه 1 آبان ماه 1397
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.