ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سخن سردبیر

سخن سردبیر-مجله موفقیت شماره 379

سخن سردبیر-مجله موفقیت شماره 379

نردبان در شکل ساده خود دو ستون چوبی است که پله‌های افقی با فاصله روی آن میخ شده و با تکیه‌دادن این دو ستون به تکیه‌گاهی شبیه دیوار و محکم‌کردن پایه نردبان (که سُر نخورد) فرد می‌تواند یکی‌یکی پله‌ها را به سمت بالا طی کند تا به ارتفاعی که مورد نظرش است، برسد.............


آیا تکیه
گاه نردبان موفقیتت را میشناسی؟

نردبان در شکل ساده خود دو ستون چوبی است که پلههای افقی با فاصله روی آن میخ شده و با تکیهدادن این دو ستون به تکیهگاهی شبیه دیوار و محکمکردن پایه نردبان (که سُر نخورد) فرد میتواند یکییکی پلهها را به سمت بالا طی کند تا به ارتفاعی که مورد نظرش است، برسد.

نردبان وسیله ساده و کارراهاندازی است. اگر نردبان نبود، شاید بسیاری از بنا‏ها ساخته نمیشدند و صعودهایی که بهراحتی با وجود نردبان ساده شدند، به سختترین کار ممکن تبدیل میشد.

البته نردبان در سخن این شماره یک تمثیل است برای اینکه یادآور شویم چیزی به اسم نردبان موفقیت هم وجود دارد. نردبان موفقیت ابزاری است که میتوان آن را به تکیهگاه مطمئنی تکیه داد و پایههای آن را محکم کرده و صعود به سمت قله موفقیت را شروع کرد. خیلیها فکر میکنند تمام فرایند موفقیت چیزی جز پیداکردن نردبان مناسب در زمان و مکان درست و یافتن یک پایه نگهدار مطمئن نیست. شاید به همین دلیل است که خیلیها به محض یافتن فرصتی برای موفقشدن، درنگ نمیکنند و بدون هیچ ملاحظه و احتیاطی خود را با عجله داخل این فرصت طلایی میاندازند و بیمحابا دست به ریسک میزنند و نردبانی را که یافتهاند، به هر تکیهگاهی که دم دستشان بود، تکیه میدهند و صعود پرغرور خود را شروع میکنند.

اما حقیقت این است که صعود و ترقی در عالم موفقیت فقط با داشتن نردبان و ابزارهای مناسب تضمین نمیشود و چیزی به اسم دیوار یا تکیهگاهی که این نردبان باید به آن تکیه داده شود هم در قلهای که قرار است به آن برسیم، نقشآفرینی میکند.

قبل از اینکه صعود موفقیت خودمان را استارت بزنیم، باید برای خودمان دقیق مشخص کنیم که نردبان خود را به کدام دیوار تکیه دادهایم؟ آیا قرار است این نردبان را به دیوار فریب و سیاست تکیه دهیم و بدون انجام هیچ تلاشی، فقط با سوءاستفاده ابزاری از این و آن، بالا برویم؟ آیا تصمیم گرفتهایم نردبان صعود خود را به دیوار آشنایان و پارتیهایی تکیه دهیم که قبلا مدیون خود کردهایم یا قرار شده در آینده در بخشی از سود موفقیت خود شریکشان کنیم؟ آیا بر آن شدهایم که نردبان ترقی و صعود خود به قله موفقیتمان را به دیوار خیالات و توهمات ذهنی خود و دیگرانی که وضعیتشان چندان مناسب نیست، تکیه دهیم؟

در واقع این دیوارها هستند که در صعودهای موفقیت در نگاه اول دیده نمیشوند، اما نقشی تعیینکننده در پیروزی و برندهشدن ما در جاده موفقیتمان دارند.

همین الان جای خلوت و بیسروصدایی پیدا کنید و ساعتی برای خود وقت خالی کنار بگذارید و روی ورقه کاغذ سفید و با خط خوش و واضح بنویسید که در مسیر موفقیت خود چه دیوارهایی را برای تکیهدادن و تکیهگاهکردن انتخاب کردهاید.

از نتیجه این دیوارشناسی حیرت خواهید کرد و خواهید دید بعضی دیوارها که محکم و استوار به نظر میرسیدند، برایتان پوچ و بیاهمیت جلوه خواهند کرد و برخی از دیوارهایی که اصلا جدیشان نمیگرفتید، استقامت و استحکام خود را برای همراهی با شما در کل سفر موفقیتتان نمایان خواهند کرد. تکیهگاه که معلوم شود، صعود شما به سوی قله موفقیتتان میتواند فورا آغاز شود؛ تکیهگاه خودش به بالارفتن شما کمک خواهد کرد.

 

تعداد بازدید: 1782 تاریخ بروز رسانی: شنبه 3 شهریور ماه 1397
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.