ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سخن سردبیر

سخن سردبیر مجله موفقیت 375

سخن سردبیر مجله موفقیت 375

همه ما این لطیفه را شنیده‌ایم که: از کودک ثروتمندی می‌خواهند انشایی در مورد خانواده‌های فقیر بنویسد و کودک ثروتمند چنین می‌نویسد: «آن‌ها خانواده‌ای فقیر بودند. مبلمان ماشین آن‌ها کهنه بود. راننده‌شان لباس کهنه به تن داشت. لباس کلفت‌ منزل آن‌ها هم کهنه بود. انگشترهای طلای آن‌ها هم قدیمی و کهنه بود. آن‌ها خیلی فقیر بودند...!»

با تغییر الگوی زندگی، مقابل مشکلات بایستیم!


همه ما این لطیفه را شنیدهایم که: از کودک ثروتمندی میخواهند انشایی در مورد خانوادههای فقیر بنویسد و کودک ثروتمند چنین مینویسد: «آنها خانوادهای فقیر بودند. مبلمان ماشین آنها کهنه بود. رانندهشان لباس کهنه به تن داشت. لباس کلفت منزل آنها هم کهنه بود. انگشترهای طلای آنها هم قدیمی و کهنه بود. آنها خیلی فقیر بودند...!»

کودک ثروتمند گمان میکرد فقیرشدن یعنی حفظ همان الگوی ثروتمندان، اما در حد و اندازهای ضعیفتر و کهنهتر!

این لطیفه، هم میتواند ما را بخنداند و هم به فکر وادارد. من و شما خوب میدانیم که آدمهای فقیر اساسا الگو و مدل زندگیشان با آدمهای ثروتمند فرق میکند. یکی از سخنرانهای موفقیت میگوید: «فقیرها حتی سیمبندی مدارات داخل ذهنشان با ثروتمندان فرق میکند. آنها به خاطر فقر و نداری و برای زندهماندن و داشتن بهترین شرایط در حد امکان مدلهای دیگری برای زندگی انتخاب کردهاند.» پروتئینی که ثروتمندان از گوشت بره و میگو به دست میآورند، آدمهای تنگدست از پای مرغ و جوشاندن استخوانهای اضافی قصابیها تامین میکنند. ویتامینی که اغنیا از میوههای نوبرانه و گرانقیمت به دست میآورند، تنگدستها از میوههای ارزان فصل و سبزیجاتی که خودشان میکارند، تامین میکنند. صرفهجویی و قناعت در زندگی انسانهایی که ثروتمند نیستند، جزو ذات و ضروریات زندگی آنهاست و درواقع آنها اگر اسراف کنند، شاید نتوانند زنده بمانند! هر فردی که نتواند این تفاوت مدل و الگوی زندگی را درک کند و در زندگی آدمهای مختلف را ببیند، بدون شک دچار همان خطای کودک ثروتمند میشود و همه چیز را اشتباه میفهمد.

این مقدمه را برای این نوشتم تا به مشکل جدی و بسیار حیاتی کمبود آب در کشورمان اشاره کنم. کشور ما، مانند بسیاری از نقاط دنیا با خشکسالی و کمبود روزافزون آب روبهرو است. وقتی آب نباشد، کشاورزی و دامداری دیگر معنایی ندارد و زمین و خاک، قیمت و ارج و قربش را از دست میدهد. حال شاید بتوان با هزینه زیاد در نواحی مجاور دریا، آبهای شور را شیرین کرد و در کوهپایهها به مدد موتورهای پرقدرت، آبهای زیرزمینی را به سطح رساند؛ اما منابع آبی زیرزمین بینهایت نیست و پرشدن سفرههای زیرزمینی به چندین زمستان و بهار پر برف و باران نیاز دارد. زمستان سرد و یخبندان که بارش برف و باران در آن کم باشد، نشانه خوبی نیست و تابستان و پاییزی کمآب را در سال بعد نوید میدهد. دنیا به نقطه هشدار کمآبی رسیده و دانشمندان دائما در این رابطه اعلام خطر میکنند.

در این شرایط دیگر نمیتوان مانند گذشته در مصرف آب اسراف کرد، بلکه باید از اساس، الگوی مصرف آب را متحول کنیم و برای سختترین شرایط کمآبی، خود و اعضای خانوادهمان را آموزش دهیم و بهطور جدی شیوههای استفاده حداکثر، از کمترین میزان آب در دسترس را در شستوشو، نظافت و بهداشت و کشاورزی و آبیاری کشف کرده و تمرین کنیم. اینکه بیاعتنا به کمبود شدید آبهای پشت سد و نزولات آسمانی، انتظار داشته باشیم موتورهای پرقدرت مکش آب از چاههای زیرزمینی، لولههای آب را مثل گذشته پرفشار و پرآب نگاه دارند تا باز هم بتوانیم به همان سبک و سیاق گذشته، هرطور دلمان بخواهد، آب مصرف کنیم، این بیخیالی و توقع، یک روز که چندان هم دیر نخواهد بود، ما و کودکانمان را با مشکلی سخت و طاقتفرسا روبهرو خواهد کرد.

مسلما آنها که مسئولیت، وظیفه، تخصص و تعهدشان تامین آب و افزایش منابع آبی دنیاست، کارشان را با حداکثر قوا انجام میدهند، اما باید الگوهای مصرف آب در بین تمام خانوادهها دگرگون شود. مطمئن باشیم که مدل اسرافی و الگوی بیاعتنایی به ذخایر آب شیرین موجود در کرهزمین بعد از این دیگر پاسخگوی نیاز و جوابگوی تشنگی ساکنان و موجودات زنده روی کرهزمین نخواهد بود. در این مسیر فقط آنها که خود را برای شرایط سخت آماده کردهاند، از کمبود آب آسیب نخواهند دید و آمادهشدن برای شرایط سخت یعنی داشتن مدلها و الگوهای متفاوت و جدید برای مقابله با سختیها و دشوارهای شرایط جدید. چارهای نیست عزیزان؛ باید مدل زندگی خود را هماهنگ با شرایط غالب زمانه عوض کنیم.

تعداد بازدید: 1593 تاریخ بروز رسانی: یکشنبه 27 خرداد ماه 1397
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.